వైశ్య యువతి యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు

వైశ్యుల చైతన్యం, సంక్షేమాలకు కృషి చేస్తున్న సంస్థలో పనిచేయడానికి వైశ్య యువతీయువకులు కావాలి.కమ్యూనిటీ ప్రయోజనాల కోసం ఫుల్ టైం వర్కర్లుగా పని చేయడానికి ఆసక్తి ఉండి కింద

Read more