తెలంగాణ ​ఆర్టీసీకి సంక్రాంతి కాంతులు

ఈ సంక్రాంతి పండుగ తెలంగాణ ​ఆర్టీసీకి నిజంగా కాంతులు తీసుకువచ్చింది.పండుగ పూట ప్రయాణికుల చేరువేతలో రికార్డు సృష్టించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నుంచి ఎక్కువ మంది సొంతూర్లకు రాకపోకలు

Read more