డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండ్లు లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలి- బీజేపీ బోధన్ మండల శాఖ అధ్యక్షుడు పోశెట్టి

బోధన్ మండలం లోని అమ్దా పూర్ గ్రామంలో డబుల్ బెడ్రు మ్ ఇండ్లు కట్టి సంవత్సరాలు గడుస్తున్న గ్రామంలోని లబ్ధిదారులకు డబుల్ బెడ్రుమ్ ఇండ్లు కేటాయించక పోవడంతో

Read more