ఆమనగల్ లో అయ్యప్పస్వామి మహా పడిపూజ

రంగారెడ్డి జిల్లా ఆమనగల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని అయ్యప్ప కొండ లో జాతీయ బీసీ కమిషన్ సభ్యులు తల్లోజు ఆచారి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్పస్వామి మహా పడిపూజ నిర్వహించిన రంజిత్

Read more