గ్రామాల అభివృద్దే ప్రభుత్వ ధ్యేయం ప్రభుత్వ విప్ గొంగిడి సునీత మహేందర్ రెడ్డి

తుర్కపల్లి(V3News): తుర్కపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తున్న ప్రభుత్వ విప్ గ్రామాల అభివృద్ధి ప్రభుత్వ ధ్యేయమని ప్రభుత్వ విప్ గొంగిడి సునీత మహేందర్

Read more