అమ్మనబోలుని మండలంగా ప్రకటించాలి-ప్రియదర్శిని మేడి

అమ్మనబోలు మండల కేంద్రం ఏర్పాటు కావాలని 27వ రోజు మండల సాధన కమిటీ చేస్తున్న నిరసన దీక్ష ధర్నాలో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నకిరేకల్ నియోజకవర్గ ఇంచార్జ్

Read more