జనసేన పార్టీలోకి భారీ చేరికలు

అంబాజీపేట మండలం పుల్లేటికురు గ్రామంలో వైసీపీ టిడిపి పార్టీలకు చెందిన బిసి, ఎస్ సి సామాజిక వర్గాలకు చెందిన సుమారు 200 మంది కార్యకర్తలు శుక్రవారం జనసేన

Read more