కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని దర్శించుకోనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పుష్ప వాణి

స్వయంభూ కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారిని దర్శించుకోనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పుష్ప వాణి . వీరికి ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతం పలికి స్వామివారి

Read more