కోనసీమ లో కాసిన యాపిల్ పండు

యాపిల్ పండును చుసి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న కొత్తపేట వాసులు..8 ఏళ్ల శ్రమకు దక్కిన ఫలితం కొత్తపేట… యాపిల్ కాయడానికి వాతావరణం ఎంత మాత్రం సరిపడని కొనసీమ

Read more