నిర్మల్ జిల్లాలో ఆరోగ్య మేళ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి- మంత్రి అల్లోల ఇంద్ర రెడ్డి

నిర్మల్(V3News) 18-04-2022: నిర్మల్ జిల్లాలోని ఈరోజు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆస్పత్రిలో ఏర్పాటుచేసిన ఆరోగ్య మేళాకు ఈ గ్రామం నుంచి వచ్చి వారి వారి ఆధార్ కార్డును వెంట

Read more