కర్నూలు జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో ఆయుధపూజ

జిల్లా ప్రజలందరికీ విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు తెల్పిన … జిల్లా ఎస్పీ. దసరా పండుగను పురస్కరించుకొని గురువారం జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో పోలీసు ఆయుధాలకు మరియు పోలీసు

Read more