రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కష్టాలు మొదలయ్యాయి-అయ్యన్న

అనుభవం లేని వ్యక్తిని, ఆర్దిక నేరస్తుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేhస్తే పరిపాలన ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. విద్యుత్ కొనుగోలు ధర 3 రూపాయల పన్నెండు

Read more