కడ్తాల్ అయ్యప్ప ఆలయంలో కన్నుల పండువగా మండల పూజ మహోత్సవం

కడ్తాల శ్రీ ధర్మ శాస్త అయ్యప్ప ఆలయం అయ్యప్ప నామస్మరణతో మారుమోగింది. ఆదివారం రాత్రి ఆలయ గురుస్వామి నర్సారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మండల పూజా మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు

Read more

కన్నుల పండువగా అయ్యప్ప పడిపూజ

నిర్మల్ పట్టణంలోని బాగులవాడ అయ్యప్ప నామస్మరణతో మారుమోగింది.శ్రీకాంత్ యాదవ్ స్వామి ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్ప మహా పడిపూజ శుక్రవారం కన్నుల పండువగా నిర్వహించారు. పడిపూజ మహోత్సవానికి అయ్యప్ప స్వాములు,

Read more