తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ గీతాలాపన కార్యక్రమం

తెలంగాణ ప్రభుత్వం పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జాతీయ గీతాలాపన కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. ఈ రోజు ఉదయం 11.30 గంటలకు తెలకపల్లి నెహ్రు చౌరస్తా నందు మండల కేంద్రంలోని

Read more