బాల రక్షక్ వాహనాల ప్రారంభం

ఆపదలో ఉన్న బాలల రక్షణ కోసమే బాల రక్షక్ వాహనాల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు.వెస్ట్ మారేడ్ పల్లి లోని

Read more