బీజేపీ అంటేనే బుద్ది,జ్ఞానం లేని పార్టీ

సంజయ్, అరవింద్ లు అచ్చేసిన ఆంబోతులు -ఒకడు తిరుగుబోతు, ఇంకొకడు వాగుబోతు -చదువు సంజ్ఞ లేని సంస్కార హీనులు ఫ్రాడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఎఫ్ సీఐ

Read more