బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ స్పందన కార్యక్రమం

బాపట్ల జిల్లా పోలీస్ ప్రధాన కార్యాలయంలో బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ స్పందన కార్యక్రమం ను నిర్వహించారు.జిల్లా నలుమూలల నుంచి ప్రజలు స్పందన కార్యక్రమంకు వచ్చి

Read more