ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా ఎలుకూర్తి ఆనంద మోహన్ ఎన్నిక

ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ ఎన్నికలు జిల్లా కోర్టు ఆవరణలో సోమవారం జరిగాయి.ఈ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడుగా ఎలుకూర్తి ఆనంద

Read more