మూడవ రోజు కొనసాగుతున్న బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థుల ఆందోళన….

బాసర(V3News) 16-06-2022: తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని, డిమాండ్లు నేరవేర్చాలని ఆందోళన బాట పట్టిన బాసర ట్రీపుల్ఐటీ విద్యార్థులపై నిర్భంధకాండ కొనసాగుతుంది. విద్యార్థులు యూనివర్సిటీ ప్రాంగణం నుంచి బయటకు

Read more