గాంధీ భవన్ లో బతుకమ్మ సంబరాలు

గాంధీ భవన్ లో మహిళా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం లో పాల్గొన్న టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి, మహిళ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు

Read more