భీమ్ గల్ మండలం పల్లి కొండ గ్రామం లో శ్రీలక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం

నిజామాబాద్ జిల్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గం భీమ్ గల్ మండలం పల్లి కొండ గ్రామం లో శ్రీలక్ష్మీ వేంకటేశ్వర స్వామి, కళ్యాణం,పల్లకిసేవ, బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయని అర్చకులు వేణు,ప్రమోద్,

Read more