బ్లైండ్‌ స్కేటింగ్‌లో విద్యార్థి వజ్ర రికార్డు

నగరి (V3News) 23-04-2022:నంగిలి ప్లాజా నుంచి నగరి వరకు 160 కిలోమీటర్ల మేర కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని స్కేటింగ్‌ చేసి పుత్తూరు పట్టణానికి చెందిన కృష్ణకుమార్, లీలావతిల

Read more