ప్రజా సంక్షేమ పాలన తెలుగుదేశం పార్టీ తోనే సాధ్యం:-డా౹౹చదలవాడ అరవింద బాబు

ప్రజా సంక్షేమ పాలన తెలుగుదేశం పార్టీతోనే సాధ్యమని నరసరావుపేట నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్-ఛార్జ్ డా౹౹చదలవాడ అరవింద బాబు అన్నారు.ఈ రోజు నరసరావుపేట మండలం అర్వపల్లి గ్రామంలోని

Read more