అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించిన గౌరవ మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీ వెన్ రెడ్డి రాజు

చౌటుప్పల పట్టణం మున్సిపల్ పరిధిలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీ వెన్ రెడ్డి రాజు సంధ్య గారి ఆధ్వర్యంలో

Read more