ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విపత్తు నివారణ విభాగం కన్వీనర్ గా డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా నియామకం

ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విపత్తు నివారణ విభాగం కన్వీనర్గా డాక్టర్ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా నియమిస్తూ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చైర్మన్ మామిడి భీమ్

Read more