రామకుప్పం మండలంలో తిష్ట వేసిన ఏనుగుల గుంపు

రామకుప్పం మండలంలో ఏనుగుల మంద పంటపొలాలపై విరుచుకుపడ్డాయి. సింగసముద్రం గ్రామ సమీపంలోకి వచ్చిన మూడు ఏనుగులను చూసి భయంతో గ్రామస్థులు పరుగులు తీశారు. ఏనుగులు కొబ్బరి చెట్లును,

Read more