సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం చేసిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగులు

మునుగోడు(V3News): మునుగోడు నియోజకవర్గం ఆరు మండలాల ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను తిరిగి ఉద్యోగాల్లోకి తీసుకున్నందుకు సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం చేసిన ఫీల్డ్

Read more