గోదావరిలోకి మహారాష్ట్ర మద్యం ఫ్యాక్టరీ వ్యర్థాలు

బాసర: జీవనది గోదావరి గరళాన్ని మింగుతోంది. మహారాష్ట్ర మద్యం ఫ్యాక్టరీ వ్యర్థాలు బాసర దగ్గర గోదావరిలో కలుస్తున్నాయి.దీంతో పూర్తిగా గోదావరి జలాలు కలుషితమవుతున్నాయి. ఏటా వరదల్లోకి మద్యం

Read more