వార్డెన్ రాడు విద్యార్థులు ఉండరు ధూళిమిట్టా హాస్టల్ దుస్థితి పట్టించుకోని జిల్లా అధికారులు

ధూళిమిట్టా మండలం ఎస్సి బాలుర వసతి గృహములో వార్డెన్ విధులకు రాకపోవడంతో విద్యార్థులు హాస్టల్లో ఉండాలంటే జoకుతున్నారు,ప్రభుత్వం వెనుకబడిన కులాల కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి

Read more