బాసరఅమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన ఐ.కె రెడ్డి

బాసర : చదువులతల్లి సరస్వతి పుట్టినరోజైన వసంత పంచమి వేడుకలు నిర్మల్ జిల్లాలోని వ్యాస ప్రతిష్ట బాసర శ్రీజ్ఞాన సరస్వతి క్షేత్రంలోఅంగరంగ వైభవంగామొదలయ్యాయి. గురువారం శ్రీపంచమి రోజు

Read more