ఇంటర్ ఫలితాల్లో సాంకేతిక లోపాలను సవరించి,ఉచితంగా రీవాల్యుయేషన్ చేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని ABVP ధర్నా

ఇంటర్ ఫలితాల్లో సాంకేతిక లోపాలను సవరించి,ఉచితంగా రీవాల్యుయేషన్ చేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని ABVP పెద్దపల్లి జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో DIEO కార్యాలయం ముందు విద్యార్థులతో కలిసి

Read more