తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ ము.కా. స్టాలిన్ గారిని కలిసిన నగరి ఎమ్మెల్యే ఆర్ కే రోజా ఆర్.కె.సెల్వమణి

చెన్నై ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో ప్రత్యక్షంగా కలిసి నగరి నియోజకవర్గమునకు సంబంధించిన సమస్యలతో పాటు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నివసిస్తున్న తమిళుల సమస్యలను విన్నవించారు వాటిలో ప్రధానంగా…

Read more