సామాన్య కార్యకర్తలా మారిన మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి

మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తను మంత్రిగా ఏనాడూ తన అధికార దర్పాన్ని ప్రదర్శించకపోగా ఓ సామాన్య కార్యకర్తలా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి మారారు. బుధవారం ఖమ్మం లో

Read more