కాసుల చిత్రకళ అకాడమీ పురస్కారం అందుకున్న పెద్దింటి రామం అభినందించిన సత్యానందరావు

అంబెడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేటకు చెందిన ప్రముఖ పురోహితులు పెద్దింటి రామం రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా 5లక్షల బియ్యపు గింజలపై 5లక్షల జాతీయ జెండాలను చిత్రీకరించి హైదరాబాద్

Read more