సంక్షేమ పథకాల క్షేత్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం: వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్

వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ మా ఇంటికి రండి కార్యక్రమంలో భాగంగా వికారాబాద్ పట్టణంలో వివిధ వార్డులలో ఉదయం 07:00 AM నుండి 10:30 AM

Read more