సంస్థాన్ నారాయణపురంలో MPP భర్త గ్రామ కంఠం భూమి ఆక్రమణ-అఖిల పక్షం నిరసన-ఉద్రిక్తత

సంస్థాన్ నారాయణపురం(V3news)23-05-2022 : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా సంస్థాన్ నారాయణపురం మండల కేంద్రంలో బస్ స్టాండ్ కోసం 675 గజాల గ్రామకంఠం భూమిని వుంచగా దానిని అధికార

Read more