పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గం అమీన్ పూర్ మున్సిపాలిటీలోనీ 9 వార్డ్ లో చురుగ్గా పట్టణ ప్రగతి

పటాన్ చెరువు నియోజకవర్గం అమీన్ పూర్ మున్సిాలిటీల్లో 9 వార్డ్ లో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాలు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి.మున్సిపల్ ఛైర్మన్ తుమ్మల పాండు రంగారెడ్డి. మున్సిపల్ కమిషనర్

Read more