27వ వార్డులో పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం

మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి హయాంలోనే సమగ్రాభివృద్ధి ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే పట్టణ ప్రగతి విజయవంతం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో టెంట్ సదుపాయం,కుర్చీలు, మంచినీరు అన్ని ఏర్పాట్లను

Read more