పెండింగ్ లో ఉన్న 3300కోట్ల స్కాలర్షిప్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తక్షణమే విడుదల చేయాలి బీసీ విద్యార్థి సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు వీర బోయిన లింగయ్య యాదవ్

సూర్యాపేట(V3News): పెండింగ్ లో ఉన్న 3300 కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లను విడుదల చేయాలని బీసీ విద్యార్థి సంఘం సూర్యాపేట జిల్లా అధ్యక్షుడు వీరబోయిన లింగయ్య రాష్ట్ర

Read more