పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంతో గ్రామాల్లో అద్భుత ఫలితాలు….

వరంగల్(V3News) 30-08-2022: రాఫ్ట్రంలోని ప్రతీ గ్రామంలో పారిశుద్యం, పచ్చదనంతో పాటు ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మించాలనే లక్ష్యంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని తెరాస వరంగల్ జిల్లా అధ్యక్షులు, వర్థన్నపేట

Read more