అందాపూర్ లో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్

చట్టాలపై అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా నేడు రంగారెడ్డి జిల్లా, మొయినాబాద్ మండల్, అందాపూర్ గ్రామంలో రాజేంద్రనగర్ మండల న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ ఆధ్వర్యంలో న్యాయ అవగాహన

Read more