24 వ డివిజన్లో విస్తృతంగా పర్యటించిన డిప్యూటీ మేయర్ రిజ్వానా షమీమ్ మసూద్

24 వ డివిజన్లో అభివృద్ధి పనులను వెంటనే పూర్తి చేయాలని బల్దియా డిప్యూటీ మేయర్ రిజ్వానా షమీమ్ మసూద్ అధికారులను మంగళవారం ఆదేశించారు.బల్దియా డిప్యూటీ మేయర్ రిజ్వానా

Read more