గుంతల మయమైన ముధోల్ ప్రధాన రోడ్లు

ముధోల్:గుంతల రోడ్లలో ప్రయాణించాలంటే అదెక్కడుందనగా ముధోల్ గుర్తుకు రావలన్నట్లుగా ఉన్నాయి నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని రోడ్లు.ఈ ఏడాది కురిసిన వర్షాలకు రోడ్లు ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకుపోయి పెద్ద పెద్ద గుంతలు

Read more