మాజీ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కొణిజేటి రోశయ్య సంతాప సభ లో ప్రసంగించిన V3న్యూస్ చైర్మన్ డా౹౹ కాచం సత్యనారాయణ గుప్తా

వైశ్య భవన్ ,ముషీరాబాద్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మాజీ గవర్నర్, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి కీ౹౹శే౹౹ కొనిజేటి రోశయ్య సంతాప సభలో ప్రగించిన వైశ్య వికాస వేదిక ఫౌండర్

Read more