బండారిగూడెం పాఠశాల ఆకర్షణీయం అందరికీ ఆదర్శం…

మారుమూల గిరిజన గ్రామం లోని బండారిగూడెం ప్రాథమికోన్నత పాఠశాల ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉందని అది అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఐటీసీ పీఎస్పీడీ సారపాకకు చెందిన భద్రాచలం మహిళాసమితి

Read more