విద్య తో పాటు క్రీడల్లోనూ విద్యార్థులు రాణించాలి- కేంద్ర మాజీ మంత్రి సముద్రాల వేణుగోపాల చారి

విద్య తో పాటు క్రీడల్లోనూ విద్యార్థులు రాణించాలని కేంద్ర మాజీ మంత్రి సముద్రాల వేణుగోపాల చారి అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అన్ని పాఠశాలలోను ఆత్మ రక్షణ

Read more