కేంద్ర ప్రభుత్వం పై గిరిజనుల ఆగ్రహం

సూర్యాపేట లో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరు కు నిరసనగా ర్యాలీ టి.ఆర్.ఎస్ ప్రభుత్వానికి , గిరిజన లోకానికి బేషరతుగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ క్షమాపణలు చెప్పే వరకు

Read more