హైకోర్టులో ఉద్యోగాల పేరిట మోసం చేస్తున్న ఇద్దరు అరెస్టు

తాడికొండ (V3 News): రాష్ట్ర హైకోర్టులో క్లర్కు ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని నకిలీ కాల్ లెటర్స్ సృష్టించి మోసం చేస్తున్న వారిలో ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. స్థానిక పోలీస్

Read more