థామస్ కప్ 2022 సాధించిన విష్ణు వర్ధన్ గౌడ్ కు అంబర్పేటలో ఘన సన్మానం

థామస్ వరల్డ్ కప్ 2022 పోటీలో తొలిసారిగా భారతదేశానికి బంగారు పతకాన్ని సాధించిన విష్ణు వర్ధన్ గౌడ్ కు అంబర్పేటలో ఘన సన్మానం జరిగింది ఇటీవల బ్యాంకక్

Read more