విశ్వబ్రాహ్మణుల హక్కులకై పాటు పడతా-ఎదులాపురం వెంకటేష్ ,రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు

డిసెంబర్ 18 విశ్వబ్రాహ్మణ విశ్వకర్మ సంగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు గా పెద్దపల్లి జిల్లా, అంతర్గాం మండలం పొట్యాల గ్రామం ఎదులాపురం వెంకటేష్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులను

Read more